Isamband med stallinvigningen hade vi öppet-hus 

 Det blev succé, 2-300 personer besökte oss!   

——————————

 se artikel i Bohusläningen:

http://bohuslaningen.se/nyheter/munkedal/1.2326428-tomas-satsar-pa-ridskolan 
——————— – o-0-o – ——————–

 

 

Eva Lindgren på Tina, Lotta Janzon på Pluton, Lena Josefsson på Diedra m fl. längst bort Tomas  på Palang, hunden heter Oskar    ———————–

Ridskolan ligger vackert på Staleområdet i Munkedal och är liten och personlig. Man möts av blomsterprakt utanför stall som är totalt nyrenoverat sommaren 2013.

och blommor på bord och i krukor. Ridskolan utstrålar en mycket god anda och här känner man sig välkommen och blir väl bemött, både som nybörjare och erfaren elev.

Ridskolan gör tre prioriteringar i nämnd ordning som blivit ridskolans motto:

  1. Säkerheten
  2. Hästarnas välbefinnande
  3. Elevernas utbildning

Munkedals Ridskolan startades 1968 av  Enar och Ester Carlsson som är föräldrar till nuvarande ägare samt,
samt hans syster Elisabeth. De startade också Munkedals ridklubb och jobbade tillsammans med Munkedals ridklubb i 22 år tills den sedan flyttade från gården i början av 1990 pga olika syn på att tävla med lektionshästarna.

Under 14 år bedrevs ridlägerverksammhet då ett 1000 tal ungdomar bodde på gården.

Det finns för närvarande 13 hästar på ridskolan. Hästarna går 1-3 lektioner ca varannan dag och är mycket pigga, alerta och framåt, alltså inga skänkeldöda ridskolehästar.
Det är c:a 100 elever / vecka.
Ridskolan har ett bra samarbete med Munkedals Ryttarförening.  https://www.munkedalsryttarforening.se

De finns en stor paddock med gräs och grus, samt en terrängbana och
en liten manege, men rik tillgång på skogsmark.

Ridläraren (ägaren) som är godkänd ridinstruktör, utbildad bl a på Strömsholm, (se nedan)

 

Tomas har även tilldelades årets idéstipendie av RRO (ridskolornas riksorganisation).  Det delades ut i Globen i samband med det stora jularrangemanget där.

År 2008 fick han Munkedals kommuns Folkhälsopris! (se bild )

Tomas Enarsson är född och uppväxt på Hällerna gård och han har ridit sedan barnsben. Munkedals Ridskola startades 1968 av hans föräldrar Enar och Ester Carlsson vilka alltid haft ett genuint hästintresse. Tomas tog över gård och ridskola 1979 även om han varit engagerad från första början. Han är alltså godkänd ridinstruktör och har också ungdomsledar- och sjukvårdsutbildning.

___________________________________________________________________________________________

Här följer en uppställning över de kurser och utbildningar som Tomas genomgått.

1970

Grundutbildning

Cambridge (England)

1971

Gruppledarkurs I+II

Strömsholm*

1972

Ungdomsledarkurs

Strömsholm *

1973

Kurs för ridlägerledare, SRR,

Strömsholm

1973

Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs

Strömsholm*

1974

Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs

Borås*

1975

Förberedande ridinstruktörskurs

Strömsholm/ Valla folkhögskola*

1975-1976

Sjukvårdsutbildning (genom armén)

 

1976

Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs

Strömsholm

1977

Ridinstruktörskurs I

Strömsholm

1977

Videoteknink

Stenungsund

1978

Ridinstruktörskur II

Strömsholm

1983

Repetitionskurs för ridinstruktörer

Strömsholm

1985

Kurs för företagsledning för ridskolechefer

Strömsholm

1990

Data teknisk utbildning för lantbruket

 

1994

RRO Stipeniat (1 i sverige pr år) prisutdeln

Globen

2005

2008

Repetitionskurs för ridinstruktörer

Folkhälsopriset 

Strömsholm

Munkedals kommun

 

 

*I dessa kurser har ingått:

Ungdomspsykologi, tillämpad pedagogik, gruppsykologi, hästjuridik,

marknadsföring, organisationskunskap, ungdom – alkohol – narkotika,

ungdomsledarens ansvar, ridning för handikappade, tävlingspsykologi,

bokföring, ekonomi m.m.

Tomas hade som huvudlärare på Strömsholm Hans Wikne och Bo Tibblin,

med följande resultat från ”Ridinstruktörskurs II”

Betyg (1-10):

Skolridning

7

(högst i kursen)

Fältridning

6

(näst högst i kursen)

Unghästen

8

(högst i kursen)

instruktörkunskap

8

(högst i kursen)

Ridlära

8

(högst i kursen)

Hästkännedom/hästsjukv

9

(högst i kursen)

häst o stallvård

8

(högst i kursen)

 

1994 fick Tomas Enarsson Ridskolornas Riksorganisations idépris vilket bara utdelas till en ridskola per år i Sverige.

Tomas som själv är instruktör vid nästan alla lektioner ser till att ridningen blir varierad både för ryttarna och hästarna.

Som biträdande ridinstruktör tjänstgör Marie Renström, hon har även kört in hästen Windy som du ser på bilden nedan. Maries meritlista kan du läsa på ryttarföreningens hemsida.