”Bo på hästgård” i gårdshus  ”röda längan”:

 Även lämpligt som övernattningslägenhet, t.ex. när du behöver jobba på annan ort

—————————————————————————————————————————————-

NYHET:

——————————————————————————————————————————————————–

Eftersom detta är en aktiv gård med maskiner/ traktorer samt djur,

hästar, hundar mm rekomenderar vi av säkerhetsskäl inte familjer med

barn mindre än ca 7 år (såatt man kan förklara farorna med djur o maskiner).