Ridskolan

Ridskolan ligger vackert på Staleområdet i Munkedal och är liten och personlig. Man möts av blomsterprakt utanför stall som är totalt nyrenoverat sommaren 2013.

Ridskolan utstrålar en mycket god anda och här känner man sig välkommen och blir väl bemött, både som nybörjare och erfaren elev.
Ridskolan gör tre prioriteringar i nämnd ordning som blivit ridskolans motto:
  1. Säkerheten
  2. Hästarnas välbefinnande
  3. Elevernas utbildning

Munkedals Ridskolan startades 1968 av  Enar och Ester Carlsson som är föräldrar till nuvarande ägare samt,
samt hans syster Elisabeth. De startade också Munkedals ridklubb och jobbade tillsammans med Munkedals ridklubb i 22 år tills den sedan flyttade från gården i början av 1990 pga olika syn på att tävla med lektionshästarna.

Under 14 år bedrevs ridlägerverksammhet då ett 1000 tal ungdomar bodde på gården.

Det finns för närvarande 13 hästar på ridskolan. Hästarna går 1-3 lektioner ca varannan dag och är mycket pigga, alerta och framåt, alltså inga skänkeldöda ridskolehästar.
Det är c:a 100 elever / vecka.
Ridskolan har ett bra samarbete med Munkedals Ryttarförening.  https://www.munkedalsryttarforening.se

De finns en stor paddock med gräs och grus, samt en terrängbana och
en liten manege, men rik tillgång på skogsmark.

Ridläraren (ägaren) som är godkänd ridinstruktör, utbildad bl a på Strömsholm, (se nedan)

Tomas har även tilldelades årets idéstipendie av RRO (ridskolornas riksorganisation).  Det delades ut i Globen i samband med det stora jularrangemanget där.

År 2008 fick han Munkedals kommuns Folkhälsopris! (se bild )

Tomas Enarsson är född och uppväxt på Hällerna gård och han har ridit sedan barnsben. Munkedals Ridskola startades 1968 av hans föräldrar Enar och Ester Carlsson vilka alltid haft ett genuint hästintresse. Tomas tog över gård och ridskola 1979 även om han varit engagerad från första början. Han är alltså godkänd ridinstruktör och har också ungdomsledar- och sjukvårdsutbildning.

*I dessa kurser har ingått:
Ungdomspsykologi, tillämpad pedagogik, gruppsykologi, hästjuridik,
marknadsföring, organisationskunskap, ungdom – alkohol – narkotika,
ungdomsledarens ansvar, ridning för handikappade, tävlingspsykologi,
bokföring, ekonomi m.m.
Tomas hade som huvudlärare på Strömsholm Hans Wikne och Bo Tibblin,
med följande resultat från ”Ridinstruktörskurs II”
Betyg (1-10):
Skolridning
7
(högst i kursen)
Fältridning
6
(näst högst i kursen)
Unghästen
8
(högst i kursen)
instruktörkunskap
8
(högst i kursen)
Ridlära
8
(högst i kursen)
Hästkännedom/hästsjukv
9
(högst i kursen)
häst o stallvård
8
(högst i kursen)
1994 fick Tomas Enarsson Ridskolornas Riksorganisations idépris vilket bara utdelas till en ridskola per år i Sverige.
Tomas som själv är instruktör vid nästan alla lektioner ser till att ridningen blir varierad både för ryttarna och hästarna.
Som biträdande ridinstruktör tjänstgör Marie Renström, hon har även kört in hästen Windy som du ser på bilden bredvid. Maries meritlista kan du läsa på ryttarföreningens hemsida.
Här följer en uppställning över de kurser och utbildningar som Tomas genomgått.
1970
Grundutbildning
Cambridge (England)
1971
Gruppledarkurs I+II
Strömsholm*
1972
Ungdomsledarkurs
Strömsholm *
1973
Kurs för ridlägerledare, SRR,
Strömsholm
1973
Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs
Strömsholm*
1974
Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs
Borås*
1975
Förberedande ridinstruktörskurs
Strömsholm/ Valla folkhögskola*
1975-1976
Sjukvårdsutbildning (genom armén)
1976
Ungdomsledarutbildning fortsättningskurs
Strömsholm
1977
Ridinstruktörskurs I
Strömsholm
1977
Videoteknink
Stenungsund
1978
Ridinstruktörskur II
Strömsholm
1983
Repetitionskurs för ridinstruktörer
Strömsholm
1985
Kurs för företagsledning för ridskolechefer
Strömsholm
1990
Data teknisk utbildning för lantbruket
1994
RRO Stipeniat (en i sverige pr år) prisutdeln
Globen
2005
2008
Repetitionskurs för ridinstruktörer
Folkhälsopriset
Strömsholm
Munkedals kommun